hvit

Naturnettjenesten

Naturnett Norge er en portal som setter fokus på natur og miljø i den enkelte kommune.

Naturnett Ørsta er den første kommuneportalen som er opprettet, men flere er under arbeid.
Foreløpig er innholdet i Naturnett Ørsta begrenset til et utdrag fra en oppdragsrapport, men naturnett.no vil være under kontinuerlig oppbygging, så ta turen tilbake.

 

 

 

Kommuneportaler

Naturnett Ørsta

 

 
 

Et webprodukt fra NNI