Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Faunaen i Ørsta

Begrepet fauna dekker alle dyreartene, både de virveløse dyrene og virveldyrene.
Kunnskapsnivået er svært varierende for de ulike grupper og det foreligger heller ikke noen samlet oversikt for noen av gruppene.
I første omgang inkluderes kun en kort omtale av de enkelte artsgruppene, og vi henviser til litterturlisten for den som har behov for utdypende lesning. Etterhvert håper vi å kunne utvide denne seksjonen.

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI