Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Reptiler

Reptiler (slanger, øgler, firfisler o.l.) er vekselvarme dyr, og derfor avhengig av forholdsvis høye temperaturer for å være aktive. Av den grunn er reptilene lite representert i Norden, og kun fem arter (hoggorm, buorm, slettsnok, firfisle og stålorm) er utbredt nord til Norge. Av disse er kun hoggorm Vipera berus påvist spredt i Ørsta. Hoggormen liker seg best i solvendte lier, rasmarker, brakklagte enger, lyngheier o.l. der den ofte ligger sammenrullet og slikker sol for å få opp kroppstemperaturen. Den lever helst av smågnagere, og en riktig stor hoggorm blir drøyt 80 cm lang. Hunnen er større enn hannen.

Hoggormen vil vanligvis trekke seg sakte unna hvis den blir konfrontert med mennesker, men dersom man uforvarende tråkker på den hender det at den hugger som en forsvarsreaksjon. Ferdes man mye i huggormterreng om sommeren kan det være lurt å ha med seg antihistamintabeletter mot insektstikk, som fåes på apotek mot resept. Disse kan være til hjelp hvis man blir bitt, men selv om dødsfall som følge av hoggormbitt sjelden forekommer bør man oppsøke lege så raskt som mulig dersom uhellet er ute.

På samme måte som amfibier går også hoggorm i dvale om høsten, og kommer frem igjen når sola begynner å få skikkelig tak i de sørvendte liene utpå vårparten. Hoggormen føder levende unger, i motsetning til mange andre slanger og krypdyr som legger egg. Ungene fødes i juli-september.

 

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI