Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Velkommen til Naturnett Ørsta

Ørsta kommune har en rik og variert natur. Med Sunnmørsalper og dype fjorder som dominernede elementer i naturlandskapet, er naturforholdene særpreget også i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Vårt håp er at Naturnett Ørsta kan være med på å gi et dypere innblikk i denne naturen. Har du som bruker tips om Ørstas natur, ris eller ros, send oss gjene noen ord.

- Redaksjonen naturnett.no -

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI