Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit

Utskriftvennlig versjon
Klima

Ørsta ligger delvis skjermet fra det mest utprega kystklimaet, og klimaet er kjølig oseanisk. Vintrene er generelt milde og med lite snø. De kaldeste månedene er januar/februar med en middeltemperatur for januar på rundt 0 C. Somrene er imidlertid kjølige, med en middeltemperatur for juli på 14,5 C. De varmeste månedene er juli/august. Årsnedbøren er høy, mange steder rundt 1900 mm. I vekstsesongen mai til september kan nedbøren være rundt 600 mm. Minst nedbør faller i mai/juni og mest faller i september/oktober. De nærmeste klimastasjonene til Ørsta kommune er Ørstavik-Velle, Sæbø og Ekset (Volda).

Tabell 1. Nedbør i hele millimeter (månedsmiddel) for klimastasjoner nær Ørsta kommune. Data fra Det norske meteorologiske institutt.


Tabell 2. Temperatur i grader oC (månedsmiddel) for klimastasjoner nær Ørsta kommune. Data fra Det norske meteorologiske institutt.

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI