Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit

Utskriftvennlig versjon
Kunnskapsstatus

Innholdet på Naturnett Ørsta er en kunnskapsstatus om naturforhold i Ørsta kommune. Grunnlaget er gjennomgang av allerede publisert materiale samt en del generell informasjon fra Ørsta kommunes kommuneplanarbeid.

Kunnskap er ikke noe statisk forhold og når det gjelder kunnskap om lokale naturforhold så pågår det hele tiden små og store aktiviteter som gir ny viten.

Sommeren 2001 gjennomførte NNI en større kartlegging av naturtyper i Ørsta kommune og bearbeding av innsamlede data pågår og vil være klar vinteren 2002. Nyervervet kunnskap fra dette prosjektet, sammen med annet nytt, vil vi etterhvert legge up på Naturnett Ørsta.


For de som er interessert å fordype seg i enkelte tema så viser vi til litteraturlisten fra NNI-rappport nr. 74 " Biologisk mangfold i Ørsta kommune. Kunnskapsstatus våren 2001".
Når det gjelder litteratur som omtaler fugler påvist i Ørsta kommune så henviser vi til "Litteraturoversikt for fugler i Ørsta".

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI