Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit

Utskriftvennlig versjon
Ørsta på kartet

Ørsta kommune ligger i Møre og Romsdal, syd for Ålesund. Ørsta er den største kommunen i fylket og dekker totalt 940 km2, hvorav 805 km2 er landarealer. Kommunen grenser til sju andre kommuner; Ulstein, Hareid, Sula, Sykkylven, Stranda, Hornindal og Volda.

Kommunen ligger i et fjordsystem, hovedsakelig bestående av Ørstafjorden i vest, Vartdalsfjorden i nord og Hjørundfjorden i øst. Sistnevnte er tre mil lang og en sidegren til Storfjorden. Denne har sørøstlig retning. Fjellsidene langs fjorden er bratte og går opp til topper på 14-1500 moh. Fire større dalfører når ned til fjorden: Norangsdalen på østsiden, Bondalen og Standalsdalen på vestsiden og Skjåstaddalen i sør. Disse er alle U-formede daler med flat dalbunn og bratte dalsider. Det finnes også flere mindre dalfører og noen steder finner vi hengedaler høyere oppe mellom de spisse fjelltoppene. "Sunnmørsalpene" er et begrep som er knyttet til Ørsta kommune pga. disse formasjonene.

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI