Naturtyper | Kyst | Skog | Vann & Våtmark | Rasmark | Fjell | Kulturlandskap

Hovedside
På kartet
Klima
Geologi
Biogeografi
Areal
Biomangfold
Vernet natur
Viktige områder
Kunnskapsstatus
Naturnytt

Redaksjonen
Naturnett


Hvit


Redaksjonen

Webprosjektet naturnett.no er en portal med fokus på norsk natur. Naturnett utvikles og vedlikeholdes av fagpersonale hos Norsk Natur Informasjon - NNI. Prosjektet vil være under kontinuerlig viderutvikling med nytt innhold og nye lokale naturnettprosjekter.

Naturnett

Ansvarlig redaktør: Arnold Håland
Redaksjon: Alf Tore Mjøs og Inger E. Måren
Webansvarlig: Beate Hult

epost: info@nni.no
Tlf: 55 94 76 00
Fax: 55 94 76 01

Naturnett Ørsta

Foto til heading og forside : Gunnar Wangen, Volda ©
www.naturfotografen.no

Andre foto : Alf Tore Mjøs, NNI ©

Hvit

Flora
Sopp
Lav
Moser
Karplanter

Fauna
Fugler
Pattedyr
Reptiler
Amfibier
Fisk
Evertebrater

 
Hvit
[Topp]

Et webprodukt fra NNI